OFFICE & SHOWROOM

Địa chỉ    • 390 – 392 NGUYEN THI MINH KHAI
                WARD 5, DISTRICT 3, HCMC

               • 239 TÔ HIẾN THÀNH
                WARD 13, DISTRICT 10, HCMC

               • R61018 ROYAL CITY, 
                72A NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN DIST,
                HÀ NỘI      

Số ĐT      (84.8) 38343818 – 38343754
Fax          (84.8) 38343 819
Email       thanhvinh@hcm.vnn.vn

MAP
FACTORY

Địa chỉ     B19/403D Tran Dai Nghia Street,
                Binh Chanh, Ho Chi Minh city
Số ĐT      (+84) 8 38771185 – 38771508
Fax          (+84) 8 38771184

MAP

LIÊN HỆ
SEND NOW
BACK