TỦ DI DỘNG NGĂN KÉO
TỦ HỒ SƠ 860
TỦ CỐ ĐỊNH NGĂN KÉO
TỦ HỒ SƠ 1260
TỦ HỒ SƠ 650
TỦ HỒ SƠ 1660
TỦ HỒ SƠ 750
TỦ HỒ SƠ 2000
TỦ TREO